top
logo


1 milyon kişiye iş imkânı sağlayacak Beceri'10 projesi başladı.
Çarşamba, 27 Ekim 2010 00:00

TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB ETÜ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ve UMEM BECERİ’10 olarak adlandırılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi’nin, Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı, tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olduğuna işaret etti. Hisarcıklıoğlu, 5 yılda 1 milyon kişiye iş kazandırmayı hedeflediklerini anlattı. 

Projeyle, mesleki eğitim ihtiyaçları Odaların aktif katılımıyla TOBB-ETÜ tarafından belirlenecek. İhtiyaç analizi ilk aşamada pilot olarak seçilen 19 ilde uygulanacak.TOBB ETÜ'deki tanıtım toplantısına; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve İŞKUR temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam meselesinin, Türkiye'nin uzun süredir çözüm arayan konularından biri olduğunu bildirirken, Türkiye'de her yıl çalışma yaşına gelen 800 bin genç bulunduğunu, ancak yeterli eğitimin verilmediği bu genç nüfusun, ekonominin büyümesine istenen katkıyı veremediğini söyledi.

Bu durumun insanlarla ilgili değil, sistemle ilgili olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, zira Türkiye'de gereken beceri kazandırılan insanların, dünya çapında isim yapabildiğini kaydetti.

TOBB Başkanı, köyden kente göç, düşük teknolojiden orta teknolojili üretime geçiş, hizmet sektörlerinin yeniden yapılandırılması, sektörlerde yaşanan yapıcı yıkım süreci ve ekonomik krizler gibi faktörlerin Türkiye'deki istihdam piyasasının yapısını kalıcı bir biçimde değiştirdiğini ve işsizliğin yapısal bir soruna dönüşmesine neden olduğunu vurguladı.

-İşsizliğin en önemli nedenlerinden biri mesleksizlik

İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden birinin de ''mesleksizlik'' olduğunu kaydeden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının duyduğu becerilerin, iş arayanlarda bulunmadığını bildirdi.

Anadolu'da kahvelerin işsiz dolu olduğunu, buna karşılık işletmelerin ise çalıştıracak eleman bulamadığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, ''Zira bizim işletmelerimizde ihtiyaç duyduğumuz beceriler, okullarımızda öğretilmemekte, okullarımızda öğretilen becerilerse, işletmelerimizde kullanılmamaktadır'' dedi.

UMEM Beceri'10 projesi ile mesleki eğitim kursları meselesine bir neşter atıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

''Türk özel sektörünün asli mekanizması olan ticaret ve sanayi odalarımız, TOBB, İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemiz bir araya gelerek, meslek eğitiminde yeni bir modeli başlatıyoruz. Aktif işgücü politikasının ilk büyük adımı atıyoruz. UMEM Beceri '10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Ama aynı zamanda rekabetçilik projedir, bir umut projedir. Bu projede, nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini yitiren işsizlerimiz için iş bulma umududur. Aynı zamanda bu proje, nitelikli insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz için rekabet gücü kazanma umududur.''

-İlk aşamada 19 ilde uygulanacak

Proje çerçevesinde bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçlarının odaların aktif katılımıyla TOBB ETÜ tarafından belirleneceğini ve ihtiyaç analizinin ilk aşamada pilot olarak seçilen 19 ilde uygulanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda da kurslar açılacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sonra buna uygun mesleki ve teknik programlar hazırlanacağını, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 111 teknik ve endüstri meslek liselerindeki donanımın yenileneceğini, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncelleneceğini, kurslar başlamadan önce işyerleri ve kursiyerler arasında eşleştirme yapılacağını, tespit edilen işgücü ihtiyacına uygun nitelikte teorik ve pratik mesleki eğitim programlarının uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

-5 yılda 1 milyon kişiye iş imkanı

Projenin sonucunda 111 okula 106 milyon liralık makine-teçhizat yatırımı yapılacağını, 6 binin üzerinde eğiticinin modern tekniklere göre eğitileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 5 yıl sürecek projede, her yıl yaklaşık 200 bin kişiye iş piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılması, böylece 5 yılda 1 milyon kişinin beceri kazanması ve iş bulmasının hedeflendiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bütün bunları yanı sıra katılımcılara eğitim dönemleri süresince günlük 15 lira (aylık 360 lira) ödeneceğini, ayrıca katılımcıların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderlerinin de İŞKUR tarafından karşılanacağını dile getirdi.

-Özel sektörün istihdama katkısı

Küresel kriz nedeniyle 2009 yılında geniş tanımlı işsiz sayısının 1,1 milyon kişi arttığını ve 5,5 milyona çıktığına işaret eden TOBB Başkanı, işsizlik konusunda ciddi problem olduğunu, fakat bu sorunun giderilmesi için umut da olduğunu kaydetti.

Son yıllarda istihdam üzerindeki mali yükleri azaltan önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün bu adımları boşa çıkarmadığını, 2002-2008 yılları arasında 2,8 milyonu çalışan, 200 bini girişimci ve işveren olarak, toplam 3 milyon kişiye yeni istihdam sağlandığını bildirdi.

Aynı dönemde sigorta istihdamının da 3,6 milyon kişi arttığını anlatan Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bakın istihdamı son rakamlara, Nisan itibariyle son 1 yılda özel sektördeki istihdam artışı 1 milyonu geçmiştir. Özel sektörümüz, küresel krizin açtığı yaraları sarmaktadır. İşte, ülkemizin iş ve yatırım ortamı düzeldikçe, ekonomi büyüdükçe, bizim de istihdamı artırdığımız ortadadır.

Öte yandan, istihdam konusunda özel sektör şirketlerimize de buradan seslenmek istiyorum; bizler 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturu ile yetişmiş bir milletiz. Küresel krizin getirdiği sıkıntı ve ıstırabı, ancak işverenler ve çalışanlar birlikte durarak aşabiliriz.''

-Proje nasıl işleyecek?

Proje ilk yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Tekirdağ, Mersin, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde uygulanacak.

Kamu-özel sektör işbirliği ile yürütülecek proje TOBB ETÜ analiz kapasitesiyle destek verecek. Milli Eğitim Bakanlığı proje ile meslek teknik liselerinin eğitim altyapısını mesleki eğitim kurslarına daha uygun hale getirecek. Proje çerçevesinde ticaret ve sanayi odaları işgücü piyasalarında yerel ihtiyaçların belirlenmesi için anketler yapacak, toplantılar düzenleyecek ve ilgili taraflarla mülakatlar yapacaklar. Bunun sonucunda da sektörlerin ihtiyaçları ortaya çıkacak.

Kurslar teorik ve pratik olarak iki aşamalı olarak başlatılacak. Teorik eğitimler Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezlerinde, pratik eğitimler ise eşleştirme yapılan özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilecek.

Proje ile yılda 9 bin 858 kursta 197 bin 160 işsiz eğitilebilecek. Başaralı kursiyerlerin yüzde 90'ı istihdam edilecek.

-Başbakan Erdoğan: “Başımızı kuma gömmeyelim”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ''Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, işsizliğin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de en büyük ve en önemli meselelerinden bir olduğunu söyledi.

Erdoğan, bugün tüm dünyada işsizlikle mücadele stratejilerinin uygulandığını belirterek şunları kaydetti:

''Bu sadece Türkiye ait olan bir durum değil. Kimi zaman başarı sağlanıyor, kimi zaman ise beklenmedik şartlar nedeniyle işsizliğin önü kesilemiyor, hatta artıyor. Son dönemde yaşadığımız olaylarda olduğu gibi. Son yaşanan küresel kriz işsizlik noktasında aslında tüm dünyayı az ya da çok etkiledi. Birçok ülkede işsizlik oranları tarihi seviyelere yükseldi'' diye konuştu.

Ben bu göreve geldiğim zaman bu ülkede 10.3 işsiz vardı. Kimlerden aldık bunu, bizden önceki siyasi iktidarlardan aldık. Dünyanın en gelişmiş ülkesini söylüyorum size Amerika'yı söylüyorum, buyurun Amerika'da işsizliğin oranlarını verdim size. Buyurun bu küresel krizde onlar da yüzde 10 yaklaştılar işsizlikte. Niye çözemedi, problemi niye halledemedi, sıfır mıydı orada işsizlik? Arkadaşlar gerçekleri görelim, milleti aldatmayalım. Avrupa Birliği'nin işsizliklerini ortaya koydum, işsizliğin olmadığı bir tane ülke yok, bunları rakamlar her şey ispat ediyor. Biz artık hangi dünyada yaşıyoruz ya. Lütfen başımızı kuma gömmeyelim gerçekleri görelim. Halkı aldatmayalım. Ben inanıyorum ki benim halkım aldanmıyor. Ama bu gerçekleri de lütfen özellikle sivil toplum örgütleri olarak, işveren olarak bu hayatın içerisinde olanlar olarak çok açık net ortaya koymak lazım''

-''Hala kahvehanede tavla, zar atanlar var''

Başbakan Erdoğan, kendilerine düşenin, işsizliği asgari seviyeye indirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Bunun gayreti içerisinde olacağız ama bir taraftan iş arayanlar, olduğu gibi öbür tarafta bakıyorsunuz hala kahvehanede tavla, zar atanlar var. 'Hadi gel çalış' dediğin zaman bakıyorsunuz işte parada, pulda anlaşamayan bir tarafa, meslek sahibi olmayan bir tarafta. Böyle de bir durum ne yazık ki toplumumuzun acı yanları. Ben bir çok yerlerde camlara asılmış 'elaman arıyorum' diyenleri çok gördüm. Ama onun cevabı yok, ilanlarda da var, cevabı yok. İş beğendiremiyorsun iş. Bu durumlar da var hangi metotla, hangi kaynakla, hangi plan ve proje ile muhalefet şu işsizliği önleyecekse lütfen bunu açıklasın. Sürekli işsizlik var işsizlik var, bunu söylemekle işsizlik bitmiyor. Atalarımızın güzel lafı var 'bal bal demekle ağız tatlanmaz, balı yersen ağız tatlanır'.

Lütfen koy projeyi ortaya, uygulanabilir projeyi koy ortaya o zaman bizler de sizleri takdir edelim, alkışlayalım. uygulamazsak zaten benim milletim sandık geldiği zaman uygulayabilecek olanı işin başına getirir. Ama proje, plan nedir planın, projen nedir? Dünyanın hiç bir ülkesinde her üniversite mezununa iş yoktur, iş garantisi yoktur. Gidin Japonya'ya orada da üniversite mezun işsiz var. Az önce de söyledim Amerika'da da aynı şekilde işsiz var. ABD'de, Almanya'da, Kanada'da da işsiz var. Gerçekçi olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. İşsiz öğretmenleri, işsiz üniversite mezunlarının hissiyatını istismar ederek bu işler olmaz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar öğretmen alımı yapıyoruz ve milli bütçemizin yarısını sadece bu işe tahsis ettik. Bu alımlar devam edecek. '' 

-''İşsizlikle mücadelede çığır açacak''

Başbakan Erdoğan, ''devletin fabrika kurması ve istihdam üretmesi yaklaşımını çağ dışı bulduğunu'' da belirterek, ''Devlet olarak biz olmazsa olmaz alanlarda, yani özel sektörün girmediği alanlarda veya özel sektörün hiç gitmeyeceği yerlerde hakikaten olması gerekiyorsa bir yatırımın içerisine o zaman girmek zorunda kalabiliriz. Ama bunlar olmazsa olmaz, istisnai alanlar olacak. Önceki dönemlerde iflas eden, ülkenin imkânlarını heba eden, kara deliğe dönüşen KİT'lerin sebep olduğu sorunları çok iyi hatırlıyoruz. Gerçekçi politikalar üretmek, o politikaları kararlılıkla uygulamak ve netice almak durumundayız. Nitekim hükümet olarak bu noktada son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz'' diye konuştu.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezlerinin bu noktada çok önemli bir eksikliği gidereceğini ve işsizlikle mücadelede adeta yeni bir çığır açacağını kaydeden Erdoğan, İŞKUR vasıtasıyla 81 ilde her yıl giderek artan sayıda insanı mesleki eğitime aldıklarını anlatan Erdoğan, 111 okulda 9 bin 858 ayrı kursta işsizlerin eğitileceğini bildirdi.

Erdoğan, böylece yeni bir müfredat, meslek içi eğitimden geçmiş öğretmenler, yeni ve çok farklı idare anlayışı, özel sektörün idarede söz sahibi olduğu bir anlayış sürecinin işletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meslek Edindirme Merkezlerindeki kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük ödeme yapılacağını, sigorta primlerinin ödeneceğini belirten Erdoğan, kursta başarılı olan öğrencilerin TOBB'a bağlı işyerlerinde staja alınacağını ve pratik deneyimlerini artıracağını ifade etti. Erdoğan, burada da başarılı olanlardan yaklaşık yüzde 90'ının TOBB'a bağlı işyerlerinde çalışmaya başlayacağını kaydetti.

-''Hem istihdam hem kalkınma''

Başbakan Erdoğan, yılda 197 bin 160 kişi olmak üzere 5 yılda yaklaşık 1 milyon kişinin bu sayede istihdam edilmiş olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

''Bir yanda istihdamı artırırken, bir yanda Türkiye'ye, sanayimize nitelikli iş gücü yetiştirmiş, büyümeyi, kalkınmayı ciddi şekilde desteklemiş olacağız. Türkiye tüm karamsar senaryoları bertaraf edecek kadar, tüm zorlukları aşacak kadar büyük bir ülke.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin küresel krizle, buhranla sarsıldığı son iki yılda Türkiye büyüklüğünü, direncini tüm dünyaya gösterdi. Rekabet ettiğimiz ülkeler ciddi zorluklar yaşarken Türkiye direnciyle, savunma mekanizmalarıyla, güçlü hükümetiyle dinamik iş gücüyle krize boyun eğmedi. Aksine Türkiye, bu süreçte dünya ile daha da bütünleşti. Daha da fazlasını başaracağız. Bu projede olduğu gibi elbirliğiyle bunu başaracağız. Türkiye bu mücadelede yalnız kalırsa bu; geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için çok ciddi bir sıkıntının başlangıcı olur.''

 

Sosyal Medya Hesaplarımız


bottom
top

İŞSİZ ARANIYOR

Anahtar Kelimeler

İş arıyorum, meslek kursları, mesleki eğitim, meslek edindirme kursları, meslek kursu, eleman arıyorum, istihdam, istihdam teşvikleri, kurs ön başvuru, UMEM nedir?, TOBB, İŞKUR meslek kursları, Milli Eğitim Bakanlığı meslek kursları,  meslek kursları iş sahibi yapıyor

UMEM Beceri10 Bülteni

En çok okunan


bottom